Yahi Bahut Hai Ki Tumne Palat Ke Dekh Liya


Yahi Bahut Hai Ki Tumne Palat Ke Dekh Liya;
Yeh Lutf Bhi Meri Umeed Se Zyada Hai!