Tapakti Hai Nigahon Se Barasti Hai Adaaon Se


Tapakti Hai Nigahon Se Barasti Hai Adaaon Se;
Mohabbat Kaun Kehta Hai Ke Pehchaani Nahi Jati!