Mujh Mein Lagta Hai Ke Mujh Se Zyaada Hai Woh


Mujh Mein Lagta Hai Ke Mujh Se Zyaada Hai Woh;
Khud Se Barrh Kar Mujhe Rehti Hai Zaroorat Uski!