Muddat Se Gum Hua Dil-e-Begaan-e-Siraj


Muddat Se Gum Hua Dil-E-Begaan-E-Siraj;
Shayad Ke Jaa Laga Hai Kisi Aashna Ke Hath!
~ Siraj Aurangabadi