Ilm Ne Mujh Se Kaha Ishq Hai Diwana-Pan


Ilm Ne Mujh Se Kaha Ishq Hai Diwana-Pan;
Ishq Ne Mujh Se Kaha Ilm Hai Takhmeen-O-Zan!

~ Allama Iqbal