Gar Bazi Ishq Ki Bazi Hai Jo Chaho Laga Do Dar Kai


Gar Bazi Ishq Ki Bazi Hai Jo Chaho Laga Do Dar Kaisa;
Gar Jeet Gae To Kia Kehna Hare Bhi To Bazi Mat Nahin!