Din, Mahine, Saalon Ka Hisaab Nahi Aata Mujhe


Din, Mahine, Saalon Ka Hisaab Nahi Aata Mujhe;
Hamesha Se Hamesha Tak Saath Tumhara Chahiye!