Bulleh Shah Zehar Vaikh Ke Pita Te Ki Pita


Bulleh Shah Zehar Vaikh Ke Pita Te Ki Pita;
Ishq Soch Ke Kita Te Ki Kita;
Dil De Ke Dil Lain Di Aas Rakhi;
We Bullehia Pyar Iho Jiya Kita Te Ki Kita!