Bacha Kar Sajda Say Tum Na Jo Paon Kheech Liye


Bacha Kar Sajda Say Tum Na Jo Paon Kheech Liye;
Isi Nishaan Par Rakh Diye Jabeen Na Kahi!