Agar Mohabbat Ki Hadh Nahin Koi


Agar Mohabbat Ki Hadh Nahin Koi;
Dard Ka Hisaab Kyun Rakhoon!